Loading

Doç. Dr.

Nermin AKYEL

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

İletişim

nakyel@subu.edu.tr

+90 (264) 616 06 11

Güncellenme Tarihi : 23-06-2024 10:12

ULUSLARARASI :
1
LİSANS SEVİYESİNDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE İHTİSAS MUHASEBESİ DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKYEL NERMİN,YILDIZ ŞULE , MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ, 2018
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
YENİ MUHASEBE UZMANLIK ALANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
YILDIZ ŞULE,AKYEL NERMİN , MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2018
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan veAlmayan Lise Öğrencilerinin Vergi Ahlakı, Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Farklılıklarının İncelenmesi: Bir Uygulama Örneği
Özcan Fatih,AKYEL NERMİN , Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
2
ORTAÖĞRETİM MUHASEBE MÜFREDATININ LİSANS DÜZEYİ MUHASEBE EĞİTİMİNEUYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AKYEL NERMİN,Sert Begüm , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
ADLİ MUHASEBE ÇERÇEVESİNDE HUKUK EĞİTİMİNDE MUHASEBE DERSLERİNİN ÖNEMİ
AKYEL NERMİN , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2016
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
k En Yakın Komşuluk Algoritmasının Hile Denetiminde Kullanımı
AKYEL NERMİN,SEÇKİN KEZİBAN , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2012
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
5
DMS 4 Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri Standardına Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
AKYEL NERMİN,KARACA NEVRAN , Mali Çözüm, 2011
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Yönetim Yaklaşımları Çerçevesinde Transfer Fiyatlama
PAZARÇEVİREN SELİM YÜKSEL,AKYEL NERMİN , Akademik İncelemeler Dergisi, 2006
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
7
Bağımsız Denetimde Etik ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları
AKYEL NERMİN,KARACA NEVRAN , Mali Çözüm, 2005
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
8
Futures Sözleşmeler ve Muhasebeleştirilmesi
BİRGİLİ ERHAN,AKYEL NERMİN,KARACA NEVRAN , Muhasebe ve Finansman, 2005
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
Enron Sonrası Bağımsız Denetimde Yaşananlar
KIRLIOĞLU HİLMİ,AKYEL NERMİN , Muhasebe ve Finansman, 2004
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
10
Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi
KIRLIOĞLU HİLMİ,AKYEL NERMİN , Muhasebe ve Fİnansman, 2003
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Ön lisans Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Teorik Eğitimlerini Desteklemeye Yönelik Web Tabanlı Muhasebe Öğrenme Platformunun (WebMÖP) Tasarlanması
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
LİSANS :
1
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebede Dönemsonu İşlemleri, Saati :3
3
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Şİrketler Muhasebesi, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
5
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Şİrketler Muhasebesi, Saati :3
6
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : ENVANTER BİLANÇO VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ, Saati :3
7
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL MUHASEBE, Saati :3
8
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
9
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : Şİrketler Muhasebesi, Saati :3
10
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL MUHASEBE, Saati :6
11
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
12
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
13
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Saati :4
14
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
15
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Saati :4
16
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
17
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Saati :4
18
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
19
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Saati :4
20
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan Dersi, Saati :4
2
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
3
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Ulusalararsı Denetim Standartları, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan dersi, Saati :4
5
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : MUHAEBE DENETİMİ, Saati :3
ÖNLİSANS :
1
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : İşyeri Eğitimi, Saati :5
3
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL MUHASEBE, Saati :3
5
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :3
6
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ, Saati :3
7
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :3
8
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ, Saati :6
9
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL MUHASEBE, Saati :6
10
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :3
11
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :3
12
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
13
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
14
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
15
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
16
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
17
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
18
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Finansal Muhasebe, Saati :1
19
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :3
20
Yil :2012-2013 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
21
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
22
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Finansal Muhasebe, Saati :1
23
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :3
24
Yil :2011-2012 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
25
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
26
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : Finansal Muhasebe, Saati :1
27
Yil :2010-2011 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
28
Yil :2009-2010 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
29
Yil :2009-2010 , Dil : Türkçe , Adı : Finansal Muhasebe, Saati :1
30
Yil :2009-2010 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
31
Yil :2008-2009 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
32
Yil :2008-2009 , Dil : Türkçe , Adı : Finansal Muhasebe, Saati :4
33
Yil :2008-2009 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
34
Yil :2008-2009 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
35
Yil :2007-2008 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
36
Yil :2007-2008 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
37
Yil :2007-2008 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
38
Yil :2006-2007 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
39
Yil :2006-2007 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
40
Yil :2006-2007 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
41
Yil :2005-2006 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
42
Yil :2005-2006 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
43
Yil :2005-2006 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
44
Yil :2004-2005 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
45
Yil :2004-2005 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
46
Yil :2004-2005 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
47
Yil :2003-2004 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
48
Yil :2003-2004 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
49
Yil :2003-2004 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
50
Yil :2002-2003 , Dil : Türkçe , Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Saati :2
51
Yil :2002-2003 , Dil : Türkçe , Adı : Genel Muhasebe, Saati :4
52
Yil :2002-2003 , Dil : Türkçe , Adı : Muhasebe Denetimi, Saati :3
DOKTORA :
1
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan Dersi, Saati :4
2
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan Dersi, Saati :4
BİLİMSEL KİTAP :
1
Adli Muhasebe
Yazarlar : AKYEL NERMİN
2
Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazarlar : KARABINAR SELAHATTİN, ASLAN ÜMMÜHAN, CAN AHMET VECDİ, SUBAŞI ŞERİFE, GÜNEY AYSEL, KARACA NEVRAN, AKYEL NERMİN
3
ETİK Muhasebe ve Denetimde Mesleki Etik
Yazarlar : AKYEL NERMİN
4
HİLE
Yazarlar : AKYEL NERMİN
5
Business Management Practices
Yazarlar : AKYEL NERMİN,Sert Begüm
6
Business Management Practices
Yazarlar : AKYEL NERMİN,Sert Begüm
7
Mali Tabloların Bağımsız Denetiminde İç Kontrol Sisteminin Yeri ve Bir Uygulama
Yazarlar : AKYEL NERMİN
8
CURRENT DEBATES IN BUSINESS STUDIES
Yazarlar : AKYEL NERMİN,YILDIZ ŞULE
9
CURRENT DEBATES IN ACCOUNTING AND FINANCE
Yazarlar : YILDIZ ŞULE,AKYEL NERMİN
DERS KİTABI :
1
Dönemsonu Muhasebe İşlemleri
Yazarlar : AKYEL NERMİN,KARACA NEVRAN
DOKTORA :
1
- - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İSLAMI BENİMSEME DOĞRULTUSUNDAKİ ALGILARININ MESLEKİ KARARLARINA ATKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Yazarlar : SELÇUK CÜRE
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Üniversitesi - 2020 - Ortaöğretimde muhasebe ve finansman eğitiminin vergi bilinci üzerindeki etkisi: Gebze örneği
Yazarlar : FATİH ÖZCAN
2
Sakarya Üniversitesi - 2019 - Muhasebe ve hukuk meslek mensuplarının adli muhasebe ihtiyacına yönelik değerlendirmeleri- Sakarya ili örneği
Yazarlar : BEGÜM SERT
3
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Lisans ve önlisans düzeyinde verilen muhasebe derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları-2 (UES-2)kapsamında incelenmesi
Yazarlar : HASAN ÇAVUNT
ÜYELİKLER :
1
MEDEK Mesleki EğitiM Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - Üye - 2021 -
2
Güvence Hizmetleri Derneği - Üye - 2019 - 2024
3
MÖDAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve dayanışma Vakfı - Üye - 2009 -
4
TEMA VAKFI - Üye - 2006 -